www.codesmaleji.lv
BVR 2022>20 km nolikums

20 km nolikums

Bauskas Rudens velobrauciens 2022(20km)

Nolikums.

Pasākuma rīkotājs:

Kaspars Brazovskis (Codes Malēji)

Galvenais tiesnesis Kaspars Brazovskis

Pasākuma norises laiks un vieta:

Velobrauciens notiek 2022.gada 25.septembrī, Bauskas novadā

Bauskā, Rātslaukumā.

Norise

Laiks

Distance

Iepriekšēja pieteikšanās www.cyclingforall.lv

No 20.septembra 12:00 līdz 23.septembra plkst. 24:00

Reģistrācija un numuru saņemšana rātslaukumā

9:30-11:30

 

Velobrauciens Bauska(rātslaukums)-Mežotne-Bauska(Elektriķi)

12:00

20 km

Apbalvošana

15:00

 

Mērķis:

 • veicināt Rudens  riteņbraukšanas tradīcijas;
 • popularizēt veselīgu dzīvesveidu un riteņbraukšanas sportu Bauskas novadā,
 • iesaistīt velobraucienā iespējami daudz dažādu vecuma un dzimuma Bauskas novada iedzīvotājus,
 • radīt tautas kopības sajūtu.
 • Parādīt Bauskas novada iedzīvotājiem un viesiem, cik skaista tā(Bauska un apkārtne) ir.

Distances un dalībnieki:

 Pasākumā aicināti piedalīties visi interesenti ar jebkāda tipa velosipēdiem.

Velobrauciens notiek pa asfalta seguma maršrutā Bauska(rātslaukums)-Mežotne-Bauska(Elektriķi) 20 km, saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem.

 

 

Vecuma grupas un vērtēšana:

Vīrieši

Sievietes

V14 – 2009. dzimšanas gads

S14 – 2009. dzimšanas gads

V18 2008. – 2005. dzimšanas gads

S18 2008. – 2005. dzimšanas gads

V 2004 .– 1983. dzimšanas gads

S 2004 . – 1988. dzimšanas gads

V55 1982.– 1968. dzimšanas gads

S 50 1987. – 1973. dzimšanas gads

Seniori 1967. un vecāks dzimšanas gads

Senioras 1972. un vecāks dzimšanas gads

Īpaši noteikumi:

Braucienā nedrīkst piedalīties un to norises vietā aizliegts atrasties personām,
kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija vai kurām ir
elpošanas ceļu infekcijas pazīmes. Aizliegts drūzmēties, pēc iespējas jāievēro 2
metru distance. Pasākuma dalībniekiem jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr.
360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”.
Reģistrējoties braucienam, apliecinu, ka man nav noteikta pašizolācija, mājas
karantīna vai stingrā izolācija, man nav elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, pēc
iespējas centīšos ievērot 2 metru distanci un personīgo higiēnu

Apbalvošana:

Pieaugušo un jauniešu grupās (velobrauciena Bauska-Mežotne-Bauska) 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām.

Kopvērtējuma 1.-3. vietu ieguvēji sievietēm un vīriešiem tiek apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.

Var notikt apbalvošana ar specbalvām(jāpaliek līdz apbalvošanai)

Visi velobrauciena Bauska-Mežotne-Bauska finišējušie dalībnieki piedalās sponsoru balvu izlozē ar galveno balvu . Piedalās visi dalībnieki, kam ir kontrollaiks, un ir piedalījušies ar ķiverēm un nav diskvalificeti, kā arī atradās izlozes vietā tās notikšanas brīdī(uzreiz pēc apbalvošanas)

Pieteikšanās:

Iepriekš pieteikšanās no No 20.septembra 12:00 līdz 23.septembra plkst. 24:00 vietnē www.cyclingforall.lv, kā arī sacensību dienā  pieteikšanās uz vietas līdz plkst.11:30.

Lielā dalībnieku skaita dēļ lūdzam pieteikties iepriekš un ierasties laicīgi! Pirmie 400 reģistrējušies dalībnieki tiek pie unikāliem sacensību numuriem.

Piedalīšanās velobraucienā ir bez maksas!

Dalībnieku ievērībai!

 • Visiem velobrauciena dalībniekiem ir obligātas aizsargķiveres.
 • Katrs sacensību dalībnieks dalībnieka anketā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai un ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus (CSN).
 • Autotransporta kustība sacensību norises vietā būs daļēji ierobežota, līdz ar to, katram sacensību dalībniekam jāievēro CSN un maksimāla piesardzība.
 • Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
 • Organizatori nenes atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu. Organizatori un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
 • Noslēdzošā automašīna pārvietojas aiz beidzamā braucošā braucēja, ja braucējs neturpina brauciena laikā braukt un atsakas no noslēdzošās mašīnas evakuācijas, tad viņš uzskatāms par tādu, kas nepiedalās velobraucienā.
 • Organizātori nodrošina papildus drošību tikai starp pirmo(policijas) un noslēdzošo(tehnisko) auto.
 • Kontrollaiki braucienam ir 1 h(13:00) Mežotnes pils; 13:30 finišs.Dalībnieki, kas neiekļaujas laika limitos , tiek uzskatīti par velobraucienā nefinišējušiem, netiek nodrošināti ar papildus drošību, netiek pie laika kontroles un nepiedalās loterijā.

 

 

Sacensību galvenais tiesnesis                          ____________/ Kaspars Brazovskis

Tālrunis: 26164554

e-pasts: kaspars@codesmaleji.lv